Kariyer Planlama Nedir?

0

Son zamanlarda çalışma hayatında en sık kullanılan kavramlardan birisi olan “kariyer” kelimesi ile günlük hayatta da çok karşılaşırız. Kariyer sözcüğü kullanıldığı zaman, herkesin aklında değişik kavramlar canlanır. Sıklıkla “meslek” kelimesi yerine kullanılan “kariyer” aslında yaşamımız boyunca yaptığımız tüm işleri, boş zamanlarda yaptığımız etkinlikleri, yaşamımızdaki diğer rolleri yani yaşamımızdaki tüm yönleri içerir. Kısacası kariyer, çalışma hayatımızın tümüdür. Kariyer planlaması ise insanın yaşamı boyunca kendi yolunu çizmesi , tüm yönlerimizin, eğitimimizin, mesleğimizin ve çalışacağımız işin planlanmasını içerir.

Günümüzde değişen teknoloji, sosyal gelişmeler ve ekonomideki değişen koşullar nedeniyle iş yaşamı da değişmeye başlamıştır. Artık malların üretiminde çalışan insan sayısı azalmış, hizmet sektöründe çalışan sayısı çoğalmıştır. İletişim çok hızlanmıştır. Şirketler dünyanın her yerinde hizmet verdiği için çalışanlar da dünyanın her yerinde çalışmaktadır. Çalışma saatleri esnekleşmekte, takım çalışması artmakta, çalışanlardan sürekli olarak kendilerini geliştirmeleri ve değişime açık olmaları beklenmektedir. Neticede, iş hayatına hazırlanırken kendiinize şu soruları sormanız gerekmektedir.

“Geleceğim için düşünmemin, plan yapma zamanının geldiğinin farkında mıyım? Yaşamımı yönlendirme sorumluluğunu almaya istekli ve hazır mıyım? Gelecekte çalışmayı düşündüğüm mesleğe ve iş yaşamına hazırlanma konusunda neler yapıyorum?”

“Kariyer Planlama” süreci, ülkemizde genelde üniversite hayatının sonlarına doğru başlamaktadır. Kariyer merkezimiz, öğrencilere bu süreçte yardımcı olmaktadır.

“Kariyer yapmada iki olanak vardır: Ya gerçekten bir şeyler yaparsınız ya da bir şeyler yaptığınızı iddia edersiniz. Birincisini yapmak daha kolaydır çünkü burada rekabet ikincisinde olduğu kadar büyük değildir.”
J.KAYA Kariyer, bir meslekte zaman ve çalışmayla elde edilen aşama, başarı ve uzmanlık anlamına
gelmektedir. Başka bir deyişle kariyer, “Kişinin yaşamı boyunca edindiği işe ilişkin deneyim ve
faaliyetler ile ilgili olarak algıladığı tutum ve davranışlar dizisi” şeklinde tanımlanmaktadır.

Kariyer Planlama “Bireylerin; beceri, ilgi ve değerlerini dikkate aldığı, bunlara uygun amaçlar
belirlediği ve bu amaçlara ulaşmak için planlama yaptıkları süreç”tir.

Share.

About Author

Comments are closed.